Vrtanje in miniranje


  • za pridobivanje tehničnega kamna in peska
  • ostale minerske storitve
  • seizmične meritve
  • ogledi na terenu in tehnično svetovanje
  • izposoja gradbene mehanizacije

Foto:

Sanacija previsa

Sanacija previsa

Sanacija previsa

Vrtalnik Tamrock Ranger 600

Vrtalnik Tamrock Ranger 600

Vrtanje ceste

Vrtanje ceste

Vrtanje v kamnolomu

Vrtanje v kamnolomu

Vrtanje

Vrtanje

 

Video: