Reference


Na leto opravimo skoraj 600 miniranj in porabimo okoli 400 ton razstreliva.
Izvrtamo in odminiramo preko 120.000m vrtin.

Vrtanje in miniranje v kamnolomih:

 • VELIKA PIREŠICA – Ecobeton
 • ZIDANI MOST – Apnenec
 • REČICA – Pilih
 • BOROVNIK – Tebag
 • ZALOŠKA GORICA – Montana
 • GOSTENČNIK – Verdis
 • GAJŠEK – Jagodič
 • BOBEN – AGM Nemec
 • UŠENIŠČE – IAK Kresnice
 • ZAGAJ, BELA IN ŽUSEM – Trik Kamenine
 • ČEMŠE – Grabnar
 • ŠONOVO – Larogo
 • DOLIČ – Batič
 • MEGLIČ – Obrovnik
 • TER – Burja
 • VERD – Verd
 • PLETOVARJE – Herič
 • HABER – Pančur
 • KEPA – Kepa
 • KMETOV PRUH – Trgograd
 • ZABUKOVJE – Možina
 • ZABUKOVJE – Kuselj
 • PLESKO – Lafarge
 • JEŽCE – Adamlje
 • M.MEDVEJK – Kraški Zidar
 • KRESNI GRIČ in KOŠEVNIK – Kosmač

Vrtanje in miniranje na trasah avtocest, cest in izkopi:

 • AC PLUSKA-PONIKVE – miniranje predor Leščevje (SCT)
 • AC SLIVNICA-PESNICA
 • AC TREBNJE
 • AC PLUSKA-PONIKVE
 • AC KARTELJEVO
 • AC MIRNA PEČ
 • AC NOVO MESTO
 • cesta KUNŠPERK
 • MEJNI PREHOD IN AC GRUŠKOVJE
 • LETALIŠČE NOVI LAZI
 • izkop BIČ-EUROTEK
 • izkop Nakupovalni Center QLANDIA Novo Mesto
 • izkop za NOVO STANOVANJSKO NASELJE VRHNIKA
 • izkop AC KOZINA
 • izkop VODOHRAN KUPČINJI VRH in ROGATEC
 • izdelava kanala NOVO KRIŽIŠČE RONDO HRASTNIK
 • miniranje predora STEN na škofjeloški obvoznici

Specialna minerska dela:

 • 3D GEOSEIZMIČNE PREISKAVE Polje PETIŠOVCI-LENDAVA
 • GEOSEIZMIČNE RAZISKAVE SAVA RENKE
 • PERFORACIJA NAFTNIH VRTIN NAFTA LENDAVA
 • SIDRANJE 60° STENE VODNO ZAJETJE RIŽANA
 • MINIRANJE ALP 2002 – MOP
 • PODVODNO MINIRANJE NA REKI DRAVI
 • RAZSTRELJEVANJE OB ŽELEZNIŠKI NESREČI RENKE – SŽ
 • izdelava ZAHTEVNIH GOZDNIH VLAK IN CEST-GG CELJE in GG NAZARJE
 • izdelava ceste na koto K-780 – Calcit Kamnik
 • rušenje z miniranjem: VIADUKTA MALO HUDO in VIADUKTA PODTABOR

Rušenje z miniranjem objektov:

 • TALUM KIDRIČEVO
 • trije objekti stare ŽELEZARNE JESENICE
 • silosa LIP Savinja in TEZNO
 • rušenje kotlovnice, trafo postaje in dimnika 64m-USNJARNA ŠOŠTANJ
 • rušenje dimnika SLOVENIJA VINO LJ
 • in več sanacij ter razširitev širom Slovenije

Seizmične meritve

 • stalni monitoring seizmičnih učinkov miniranje – kamnolom Velika Pirešica
 • monitoring seizmičnih učinkov miniranja površinski kop tufa Zaloška Gorica – Montana d.o.o.
 • spremljanje seizmičnih učinkov pri podvodnem miniranju poglabljanje HE VUDRED
 • meritve seizmičnih učinkov pri izdelavi tunela Leščevje AC Pluska Ponikve
 • meritve seizmičnih učinkov pri izdelavi AC Pluska Ponikve
 • 3D geoseizmične preiskave Polje Petišovci – Lendava
 • geoseizmične raziskave sava renke
 • spremljanje seizmičnih učinkov pri rekonstrukciji ceste v Trbovljah (AGM NEMEC)
 • ter spremljanje seizmičnih učinkov pri miniranju v najmanj 30 kamnolomih širom Slovenije